آرمیتا کلینیک -کلینیک سلامت و تناسب اندام

لیست شرکتهای مجاز وارد کننده دستگاه کرایولیپولیز

لیست شرکتهای مجاز وارد کننده دستگاه کرایولیپولیز

مثل اینکه بعضی ها از اینکه ما از شرکتشون دستگاه کرایو نخریده ایم و افتتاح شعبه دوم کلینیک ما بسیار ناراحت شدند
  اولا لیست شرکتهای وارد کننده تجهیزات پزشکی  مجاز در سایت IMED.ir کامل لیست شده و لیست وارد کنندگان مجاز کرایو در لینک زیر موجود است

http://mci1.imed.ir/AuthorizedCompanies.aspx

لازم به ذکر است ابن ویسایت متعلق به اداره تحهیزات پزشکی و  وزارت بهداشت استدر ضمن از این سایت می تونین مشخصات واقعی دستگاهها برند وکشور سازنده را پیدا کنید

 اگربه دنبال لیست شرکتهای وارد کننده تجهیزات پزشکی  مجاز هستید در سایت IMED ویسایت متعلق به اداره تحهیزات پزشکی و  وزارت بهداشت  اسامی و مشخصات کامل انها لیست شده  است

http://imed.ir

http://mci1.imed.ir/SearchMedicalModel.aspx

این هم ترتیب ورود و صحت دستگاهها برندها اگر روی لیست محصلات وارداتی کلیک کنید اطلاعات جالبی بدست می اورید

 

این هم ترتیب ورود و صحت دستگاهها برندها اگر روی لیست محصلات وارداتی کلیک کنید اطلاعات جالبی بدست می اورید و جالب 17 شرک مجاز کرایولیپولیز وجود دارد نه تنها یک شرکت