آرمیتا کلینیک -کلینیک سلامت و تناسب اندام

چه ورزشهایی برای کاهش وزن مفیدتر است؟

چه ورزشهایی برای کاهش وزن مفیدتر است؟


ورزشهای خانگی یا باشگاهی؟

تحقیقات نشان داده اند افرادیکه خودشان ورزش می کنند نسبت به افرادیکه به باشگاه می روند در کوتاه مدت وزن بیشتری کم می کنند ولی در  طولانی مدت افرادیکه در خانه ورزش می کنند وزن بیشتری نسبت به افرادیکه در باشگاه ورزش می کنند وزن کم می کنند.

تحقیقات نشان می دهد کسانیکه در باشگاه وررش می کنند نسبت به افرادیکه در خانه ورزش می کنند در ابتدا جدی تر ورزش می کنند و کالری بیشتری می سوزندو وزنشان کاهش می یابد، ولی در طولانی مدت چون کسانیکه خودشان ورزش می کنند پایبندتر به ورزش هستند و کمتردر دراز مدت آنرا رها می کنند ودر هر شرایطی ورزش میکنند وز بیشتری کم می کنند. 

 ورزشهای کوتاه مدت 30( دقیقه) یا بلند مدت (بیش از 1 ساعت)؟

تحقیقان نشان می دهندکه افرادیکه 30دقیقه ورزش می کنندنسبت به افرادیکه یک ساعت ورزش می کنند بیشتر وزنشان کاهش می یابد.

در این تحقیق، محققان روی ۶۰ مرد شرکت‌کننده که اضافه‌وزن متوسط داشتند و می‌خواستند وزن کم کنند، کار کردند. این مردها به صورت اتفاقی به دو دسته تمرینات ایروبیک متوسط و شدید تقسیم شدند. به گروه تمرینات شدید طوری تمرین داده می‌شد که حسابی عرق کنند، مثل دویدن یا دوچرخه‌سواری برای ۶۰ دقیقه. گروه تمرینات متوسط فقط باید تمرینی برای ۳۰ دقیقه انجام می‌دادند که عرقشان را دربیاورد.

محققان دریافته‌اند  مردانی که یک ساعت در روز تمرین داشتند  حدود ۳ کیلوگرم طی سه ماه کم کردند، در حالیکه افرادیکه که‌ اضافه‌وزن داشته در 30 دقیقه به اندازه کافی سخت تمرین کردند، طی سه ماه چیزی درحدود ۴ کیلوگرم وزن کم کردند.

بعد از گذشت ۱۳ هفته، این تحقیق مشخص کرد که ۳۰ دقیقه تمرین در روز نتایجی مشابه یا حتی بهتر از تمرین یک ساعته در بر خواهد داشت.محققان می‌گویند آنهایی که ۳۰ دقیقه در روز تمرین کردند، به طور متوسط یک کیلو وزن بیشتری نسبت به آنهایی که تمرین یک ساعته داشتند، کم کردند. ۳۰ دقیقه اضافه تمرین هیچ نتیجه موثری بر کاهش وزن آنها نداشته است.

محققان در این باره توضیح می دهند که تحقیقات نشان می‌دهد ۳۰ دقیقه تمرین در روز می‌تواند فواید دیگری نیز برای کاهش وزن داشته باشد.بعنوان مثال، افراد بعد از تمرین هنوز انرژی اضافه‌ای دارند که در طول روز از نظر فیزیکی فعال‌تر باشند.

علاوه‌براین، محققان می‌گویند مردانی که ۶۰ دقیقه در روز تمرین می‌کردند، برای جبران انرژی که در تمرین سوزانده بودند، کالری بیشتری در طول روز مصرف می‌کرده‌اند و درنتیجه وزن کمتری پایین آوردند.