راه های تشخیص سلولیت

 راه های تشخیص  سلولیت


برای تشخیص وضعیت سلولیت و علل و زمینه های شکل گیری آن و نیز طبقه بندی آن می توان از روش های زیر بهره برد:
معاینه کلینیکی عمومی شامل:
معاینه کامل ساختار و وضعیت بدن بیمار.
•    بررسی تغییرات احتمالی اسکولیوز که ممکن است به بیماریهای کلیوی یا کبدی منجر شده باشند.
•    بررسی تغییرات ساختار احشاء و لمس شکمی.
•    معاینه قلب و گردش خون و ضربان خون.
•    معاینه وضعیت عروقی و لنفاوی بیمار.
•    معاینه اختصاصی و موضعی نواحی سلولیت شامل:
-    بررسی و طبقه بندی نواحی سلولیت.
-    بررسیlipodistrophyوlipoedemaوedema.
*معاینات فوق باید روی محلی مانند پله انجام شود و بیمار باید پابرهنه باشد.
•    بررسی وضعیت اضافه وزن و چاقی.
انجام آزمایشات CBC،قند،چربی ها و الکترولیت های سرم،عملکرد کلیه و کبد و در صورت چاقی وLIPOEDEMA،آزمایشات تیروئیدی،آزمایشات هورمونی و اندازه گیری ادرار24ساعته.
بررسی پوست باdigital urtrasound:یک تکنولوژی پیشرفته و غیرتهاجمی با استفاده از اولتراسوند با فرکانس بالا است که می تواند پوست و ضمائم آن و همچنین ناحیه زیر جلد را به دقت مورد بررسی قرار دهد.
بررسی عروق موضع باecodoppler:دراین روش با استفاده از روش اکوگرافی داپلر جریان خون منطقه مورد بررسی قرار گرفته و استاز ایجاد شده قابل مشاهده خواهد بود.
بررسی دمای موضع با thermography:در این روش بر اساس اندازه گیری و ثبت دمای بافت می توان مناطق فعال و غیر فعال را از یکدیگر افتراق د راه های تشخیص و درمان سلولیتاد.چون در سلولیت متابولیسم منطقه کاهش می یابد روش ترموگرافی می تواند یکی از روش های تشخیصی مناسب قلمداد گردد.
Videocapillaroscopy:در این روش عروق میکروسکوپی بافت مورد مشاهده و بررسی قرار گرفته و امکان مقایسه قبل و بعد از درمان در این روش فراهم است.
مکانیسم درمان با توجه به پاتوفیزیولوژی تشکیل سلولیت یعنی تجمع در سلول های چربی،کاهش و توقف جریان خون و لنف، افزایش مواد زائد و سمی حاصل از متابولیسم،کاهش متابولیسم و تبادلات حیاتی و درنهایت ورم و فیروزبافت همبند،تعیین می شود.مؤثرترین روش درمانی،روشی است که به برگشت و تبدیل بافت سلولیت به بافت سالم کمک نماید.متاسفانه درمان سلولیت به تنهایی توسط رژیم غذایی و نیز فعالیت بدنی ممکن نیست و بنا به دلایل فوق بهره گیری از یک تکنولوژی به همراه ایجاد عدم تعادل در دریافت و مصرف انرژی می تواند نتایج رضایت بخشی را برای مبتلایان به همراه داشته باشد.
شایان ذکر است همراه سازی همه روش ها و سیستم های درمانی با رژیم درمانی و ورزش،نتایج آنها را فوق العاده مؤثر و رضایت بخش می نماید وبه جرات می توان گفت بدون این همراه سازی انتظارات درمانی محقق نمی گردد.

/ 0 نظر / 55 بازدید