نقش تری بولوس در ورزشکاران

نقش تری بولوس در ورزشکاران

تری بولوس چیست؟

گیاه دارویی بومی آب و هوای معتدل و گرمسیری در افریقا،استرالیا،جنوب اروپا و اسیا است.ادعا می شود که به عنوان یک مکمل گیاهی عمل کرده و برای بسیاری از وزنه برداران بلغاری مصرف ان باعث افزایش عملکرد شان شده است.

اثر عمل: مکمل ان برای افزایش سطح هورمون تستوسترون در ورزشکاران استفاده میشود.خواص انابولیک هورمون تستوسترون باعث بهبود توده ی عضلانی و افزایش قدرت و توان می شود. ادعاهایی وجود دارد که تریبولوس سطوح گردش

خون هورمون لوتئینی LH و تستوسترون را افزایش می دهد. تریبولوس یک افزایش دهنده طبیعی تستوسترون است. تریبولوز حاوی ساپونین استرودیال است که ظاهرا گیرنده های تستوسترون مرکزی را مسدود می کند و در نتیجه سطح LH و تستوسترون افزایش می یابد.

نکته ای در مورد مکمل

سازمان ضد دوپینگ، تریبولوس را یک ماده ممنوعه در نظر نمی گیرد. بیشتر موارد ممنوعه، از میزان نسبت تستوسترون بر اپی تستوسترون استفاده می کنند، چرا که به عنوان ابزار تعیین استفاده می کنند. چرا که به عنوان ابزار تعیین استفاده از مکمل های ممنوعه هست. در حالی که تریبولوس روی نسبت اپی تستوسترون تاثیر نمی گذارد. مکمل های حاوی ناخالصی ها و مواد تشکیل دهنده که روی برچسب محصول ذکر نشده اند، ممکن است این نسبت را تحت تاثیر قرار دهد. و منجر به مثبت شدن تست دوپینگ شوند. ورزشکاران در استفاده از این مکمل باید احتیاط کنند.

مزایای عملکردی

اگر ادعاها درست باشند،تریبولوس روی قدرت و توان ورزشکاران با کمک در توسعه توده ی عضله بدن،قدرت و نوان از طریق افزایش سطوح هورمون های انابولیک تاثیر می گذارد.

/ 0 نظر / 36 بازدید