عملکرد پروتئین وی در ورزشکاران


نام های دیگر:پروتئین وی ایزوله،پروتئین وی کنستانتره،پروتئین وی هیدرو سیلات

پروتئین وی چیست؟ پروتئین وی یک نوع پروتئین موجود در شیر است. شیر شامل دو پروتئین اصلی، پروتئین وی و کازئین است حدود 20 درصد از کل پروتئین در شیر پروتئین وی است. کنسانتره پروتئین وی رایج ترین شکل مورد استفاده در مکمل است .پروتئین وی را میتوان به شکل پودر خریداری کرد یا اغلب به مکمل های ورزشی قبل و بعد تمرین اضافه کرد


اثر عمل: پروتئین ها حاوی اسیدهای امینه هستند که واحدهای سازنده برای سنتز یا ساخت عضلات ،بافت های همبند ،انزیم ها و هورمون ها می باشند و برای همه ی ورزشکاران حیاتی هستند . اسید های امینه می توانند به عنوان فرستنده سیگنال و اغازگر های مسیر های سازنده بدن عمل کنند. پروتئین وی منحصر به فرد است چرا که حاوی مقادیر بالاتری ار اسید امینه خاص شناخته شده برای شروع و سیگنالیک این مسیر هست. بازمان بندی مصرف مواد غذایی قبل و بعد از تمرین اعتفاد بر این است که استفاده از پروتئین وی سبب افزایش بازیافت عضلانی میشود .

مزایای عملکردی:

به دلیل نقش ان در ساختمان بافت های جدید در بدن،پروتئین وی مزایای مختلفی دارد که شامل افزایش توده ی بدون چربی است که می تواند منجر به افزایش قدرت و توان،بهبود بازیافت از تمرینات و کاهش کوفتگی عضلانی شود . پروتئین وی می تواند برای نگهداری توده ی عضلانی در حالت های محدود کننده ی کالری یا انرژی طی کاهش وزن مفید باشد . اسید امینه های موجود در پروتئین وی سیستم ایمنی را تقویت می کنند.

استفاده رایج: پروتئین وی را به روش های مختلف می تواند در رژیم غذایی ورزشکار گنجانید. مصرف 30-15گرم پروتئین یک ساعت قبل از تمرین و 30 دقیقه بعد از تمرین بهترین مزایا را دارد. مصرف بیش از 30 گرم به نظر نمی رسد سود بیشتری داشته باشد.

ملاحظات: رژیم های پر پروتئین به نظر نمی رسد نگرانی های سلامتی در بر داشته باشد. با این حال ورزشکاران باید درک کنند که مصرف بیش از حد پروتئین می تواند به معنای مصرف پایین دیگر مواد مغذی مهم نظیر کربوهیدرات، چربی های سالم،میوه ها و سبزی ها باشد.

/ 0 نظر / 38 بازدید