تاثیر مکمل کازئین در ورزشکاران

تاثیر مکمل کازئین در ورزشکاران

نوعی پروتئین شیر است .شیر حاوی دو پروتئین اصلی است .کازئین ووی .حدود 80 درصد از پروتئین موجود در شیر کازئین است که یک پروتئین کامل شناخته شده می باشد زیرا حاوی تمام اسید امینه ها ی ضروری است . اسید امینه های ضروری انهایی هستند که نمی توانند توسط بدن تولید شوند بنابراین باید در رژیم غذایی مصرف شوند ویژگی های اسید امینه کازئین مشابه وی است اگر چه کاملا شناخته شده نمی باشد .

نکته ای در مورد مکمل

شیر به طور طبیعی یک منبع خوب از کازئین و پرئتئین وی است . مصرف هم قبل هم بعد از تمرین ترکیبی ترکیبی از کازئین و پروتئین وی را فراهم می اورد .طی فرایندهای تولیدی استفاده شده برای ساخت انواع مختلف پنیر پروتئین وی از پنیر جدا میشود مانند پنیر کاتج که این پنیر ها منابع اصلی عالی از کازئین هستند .

اثر عمل

کازئین بر خلاف پروتئین وی به ارامی هضم شده و اسید های امینه را اهسته تر و طولانی تر به خون منتشر میکند .عمتکرد این پروتئین مشابه کربوهیدرات با شاخص قندی پایین که میتواند قند خون را در مقادیر مختلف بالا ببرد .

مزایای عملکردی

به دلیل توانایی ان بزای انشار اسید امینه اهسته تر و طولانی تر به خون قبل از خواب ودر ترکیب با پروتئین ها سریع هضم هم قبل و هم بعد از تمرین مفید است . تامین پروتئین بدن با یک انتشار اهسته و طولانی از اسید امینه ها در شب در طول خواب تصور میشود بازیافت عضلانی را بهبود می ببخشد .

بسیاری از تحقیقات نشان میدهد که پروتدین هایی مثل کازئین و پروتئین وی برای سنتز پرئتئین و بازیافت عضلانی به دنبال ورزش بالاترین مزیت ا دارند ودر مقایسه با دیگر پروتئین ها مانند پروتئین سویا به تنهایی برتر هستند .

استفاده رایج

به طور معمول 20-40 گرم از پروتئین کازئین در ترکیب با پروتئین وی هم قبل و هم بعد از تمرین و یا در شب قبل از خواب استفاده میشود .رژیم های غذایی با پروتئین بالا به نظر نمی رسد سلامتی را به خطر اندازد .با این حال ورزشکاران باید در مصرف بیش از حد پروتئین نسبت به دیگر مواد غذایی مهم مثل کربوهیدرات چربی های سالم و مواد مغذی موجود در میوه ها و گیاهان افراط نکنند زیرا تاثیر منفی دارد .

تاثیر مکمل کازئین در ورزشکاران

نوعی پروتئین شیر است .شیر حاوی دو پروتئین اصلی است .کازئین ووی .حدود 80 درصد از پروتئین موجود در شیر کازئین است که یک پروتئین کامل شناخته شده می باشد زیرا حاوی تمام اسید امینه ها ی ضروری است . اسید امینه های ضروری انهایی هستند که نمی توانند توسط بدن تولید شوند بنابراین باید در رژیم غذایی مصرف شوند ویژگی های اسید امینه کازئین مشابه وی است اگر چه کاملا شناخته شده نمی باشد .

نکته ای در مورد مکمل

شیر به طور طبیعی یک منبع خوب از کازئین و پرئتئین وی است . مصرف هم قبل هم بعد از تمرین ترکیبی ترکیبی از کازئین و پروتئین وی را فراهم می اورد .طی فرایندهای تولیدی استفاده شده برای ساخت انواع مختلف پنیر پروتئین وی از پنیر جدا میشود مانند پنیر کاتج که این پنیر ها منابع اصلی عالی از کازئین هستند .

اثر عمل

کازئین بر خلاف پروتئین وی به ارامی هضم شده و اسید های امینه را اهسته تر و طولانی تر به خون منتشر میکند .عمتکرد این پروتئین مشابه کربوهیدرات با شاخص قندی پایین که میتواند قند خون را در مقادیر مختلف بالا ببرد .

مزایای عملکردی

به دلیل توانایی ان بزای انشار اسید امینه اهسته تر و طولانی تر به خون قبل از خواب ودر ترکیب با پروتئین ها سریع هضم هم قبل و هم بعد از تمرین مفید است . تامین پروتئین بدن با یک انتشار اهسته و طولانی از اسید امینه ها در شب در طول خواب تصور میشود بازیافت عضلانی را بهبود می ببخشد .

بسیاری از تحقیقات نشان میدهد که پروتدین هایی مثل کازئین و پروتئین وی برای سنتز پرئتئین و بازیافت عضلانی به دنبال ورزش بالاترین مزیت ا دارند ودر مقایسه با دیگر پروتئین ها مانند پروتئین سویا به تنهایی برتر هستند .

استفاده رایج

به طور معمول 20-40 گرم از پروتئین کازئین در ترکیب با پروتئین وی هم قبل و هم بعد از تمرین و یا در شب قبل از خواب استفاده میشود .رژیم های غذایی با پروتئین بالا به نظر نمی رسد سلامتی را به خطر اندازد .با این حال ورزشکاران باید در مصرف بیش از حد پروتئین نسبت به دیگر مواد غذایی مهم مثل کربوهیدرات چربی های سالم و مواد مغذی موجود در میوه ها و گیاهان افراط نکنند زیرا تاثیر منفی دارد .

/ 0 نظر / 67 بازدید